PEUGEOT CLUB BELGIUM
WANNEER MAG JE WEER OP UITSTAP MET JE OLDTIMER ?
vzw | BCOP - CBAP | asbl PEUGEOT CLUB BELGIUM
Created by VAP © 2021-03
BERICHT 03/06/2020 De BFOV is verheugd om u te melden dat we met onze oldtimers opnieuw vrij kunnen rijden, en dit vanaf maandag 8 juni 2020. De GEES heeft dit beslist. BFOV is verheugd te kunnen melden dat, na constructief overleg met de overheid sinds de laatste Nationale Veiligheidsraad van 3/6/2020, de oldtimerevenementen, georganiseerd door de clubs en/of professionelen, vanaf 1 juli 2020 opnieuw van start kunnen gaan. De massaevenementen zoals Fly-Inn, beurzen, ... moeten echter nog wachten tot 1 september. De BFOV heeft een 'Gids met aanbevelingen' opgesteld voor de organisatoren van evenementen teneinde alles op een veilige en verantwoorde manier te kunnen organiseren teneinde de gezondheid van iedereen te kunnen waarborgen. Als federatie hebben we steeds de nodige diplomatie gebruikt om de ministers en de GEES ervan te overtuigen om u toch nog een mooi oldtimerseizoen van te kunnen maken. Er volgt nog een communiqué speciaal voor onze clubs die hun clubevenementen zullen moeten organiseren met aangepaste maatregelen. We wensen iedereen een prettige zomer toe aan boord van de oldtimer. Peeter Henning CEO BFOV
vzw | BELGISCHE CLUB VOOR OUDE PEUGEOT’S - CLUB BELGE DES ANCIENNES PEUGEOT | asbl & PUGDRIVERS
De Peugeot Club Home De Peugeot Club De Peugeot Club