Hartelijk welkom op de infopagina van de BCOP In   2014   vierden   wij   het   35-jarig   bestaan   van   onze vereniging.   Zij   heeft   als   doel   het   aanmoedigen   van   het behoud,   bewaren   en   restaureren   van   de   voertuigen van   het   fabrikaat   PEUGEOT,   evenals   het   bevorderen van   de   kennis   over   deze   voertuigen. Hiertoe     zal     onze     vereniging     de personen   die   voor   deze   voertuigen werkelijk      belangstelling      hebben, groeperen       en       hun       belangen verdedigen.     Zij     zal     tevens     het opstellen    en    het    verspreiden    van documenten   met   betrekking   tot   de geschiedenis,      het      gebruik,      de techniek     en     alles     wat     op     deze voertuigen   kan   betrekking   hebben, in   de   breedste   zin   van   het   woord bevorderen.   Onze   jaarlijkse   agenda is   steeds   goed   gevuld:   gaande   van beurzen           met           clubstands, verschillende    rondritten    in    binnen- en buitenland,  ledenvergadering, ... Lid   zijn   van   de   club   heeft   ook   het   voordeel   te   kunnen genieten van een voordelige oldtimerverzekering. De    Club    is    stichtend    lid    van    de    BFOV    (Belgische Federatie     voor     Oude     Voertuigen)     en     lid     van l’AVENTURE PEUGEOT. “Zonder   de   Club   zouden   wij   maar   gewone   bestuurders zijn   tussen   zo   vele   anderen   …   bij   Peugeot   zijn   we   meer dan dat!” Laurence en Jean-François Toussaint
Bienvenue sur la page info du CBAP En    2014    nous    avons    fêté    les    35    ans    de    notre association.     Le     but     de     notre     association     est d’encourager    la    sauvegarde,    la    préservation    et    la restauration    des    véhicules    de    la    marque    PEUGEOT, ainsi      que      de      promouvoir      les connaissances      relatives      à      ces véhicules.   A   cette   fin,   l’association regroupera     les     personnes,     qui marquent    un    intérêt    certain    pour ces    véhicules,    et    défendra    leurs intérêts.          Elle          encouragera également     la     rédaction     et     la publication          de          documents concernant   l’histoire,   l’utilisation   et la   technique   de   ces   véhicules,   ainsi que   tout   ce   qui   les   concerne,   dans le    sens    le    plus    large    de    cette notion.    Notre    agenda    annuel    est toujours   bien   chargé:   les   bourses avec     les     stands     du     club,     nos randonnées   dans   le   pays   mais   aussi à     l’étranger,     les     réunions     des membres, ... Les    membres    du    club    ont    l’avantage    de    bénéficier d’une assurance plus avantageuse pour leur ancêtre. Le   Club   est   membre   fondateur   de   la   FBVA   (Fédération Belge    des    Véhicules    Anciens)    et    est    membre    de l’AVENTURE PEUGEOT. “Sans    Club,    nous    serions    de    simples    conducteurs parmi d’autres, chez Peugeot ont est PLUS  que cela !” Laurence et Jean-François Toussaint
  vzw  BELGISCHE CLUB VOOR OUDE PEUGEOT’S asbl      CLUB BELGE DES ANCIENNES PEUGEOT
Welkom Bienvenue
vzw BCOP - CBAP asbl
Made by VAP ©2016-09