Laurence & Jean-François Toussaint
Hartelijk welkom op de infopagina van de BCOP In   2014   vierden   wij   het   35-jarig   bestaan   van   onze vereniging.   Zij   heeft   als   doel   het   aanmoedigen   van het     behoud,     bewaren     en     restaureren     van     de voertuigen   van   het   fabrikaat   PEUGEOT,   evenals   het bevorderen    van    de    kennis    over    deze    voertuigen. Hiertoe      zal      onze      vereniging      de personen    die    voor    deze    voertuigen werkelijk       belangstelling       hebben, groeperen        en        hun        belangen verdedigen.      Zij      zal      tevens      het opstellen     en     het     verspreiden     van documenten    met    betrekking    tot    de geschiedenis,   het   gebruik,   de   techniek en   alles   wat   op   deze   voertuigen   kan betrekking   hebben,   in   de   breedste   zin van     het     woord     bevorderen.     Onze jaarlijkse     agenda     is     steeds     goed gevuld:     gaande     van     beurzen     met clubstands,   verschillende   rondritten   in binnen-              en              buitenland,              ledenvergadering, ... Wij    zijn    een    (h)echte    vriendenkring    van    Peugeot liefhebbers over de taalgrenzen heen … Lid   zijn   van   de   club   heeft   ook   het   voordeel   te   kunnen genieten van een voordelige oldtimerverzekering. De    Club    is    stichtend    lid    van    de    BFOV    (Belgische Federatie     voor     Oude     Voertuigen)     en     lid     van l’AVENTURE PEUGEOT. “Zonder   de   Club   zouden   wij   maar   gewone   bestuurders zijn   tussen   zo   vele   anderen,   …   bij   Peugeot   zijn   we   meer dan dat!”
Bienvenue sur la page info du CBAP En    2014    nous    avons    fêté    les    35    ans    de    notre association.     Le     but     de     notre     association     est d’encourager    la    sauvegarde,    la    préservation    et    la restauration    des    véhicules    de    la    marque    PEUGEOT, ainsi   que   de   promouvoir   les   connaissances   relatives   à ces   véhicules.   A   cette   fin,   l’association regroupera       les       personnes,       qui marquent   un   intérêt   certain   pour   ces véhicules,   et   défendra   leurs   intérêts. Elle       encouragera       également       la rédaction      et      la      publication      de documents       concernant       l’histoire, l’utilisation    et    la    technique    de    ces véhicules,    ainsi    que    tout    ce    qui    les concerne,   dans   le   sens   le   plus   large   de cette   notion.   Notre   agenda   annuel   est toujours   bien   chargé:   les   bourses   avec les    stands    du    club,    nos    randonnées dans   le   pays   mais   aussi   à   l’étranger, les réunions des membres, ... Nous sommes une vraie amicale de passionnés Peugeot au-delà des frontières linguistiques …  Les membres du club ont l’avantage de bénéficier d’une assurance plus avantageuse pour leur ancêtre. Le   Club   est   membre   fondateur   de   la   FBVA   (Fédération Belge    des    Véhicules    Anciens)    et    est    membre    de l’AVENTURE PEUGEOT. “Sans   Club,   nous   serions   de   simples   conducteurs   parmi d’autres, … chez Peugeot ont est plus que cela !”
  vzw  BELGISCHE CLUB VOOR OUDE PEUGEOT’S asbl      CLUB BELGE DES ANCIENNES PEUGEOT
Welkom Bienvenue
Created by VAP ©2017-02
vzw BCOP - CBAP asbl